REKRUTACJA

             NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

·        DO PUNKTÓW I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

·         IM. Ignacego Łukasiewicza WE WRZOSOWIE

·        DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ W SEKRETARIACIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. Ignacego Łukasiewicza WE WRZOSOWIE

OD DNIA 01 MARCA 2018r. DO DNIA 23 MARCA 2018r.

 

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać

w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej

WWW.zswrzosowo.strefa.pl                                                                                                                                   

Więcej informacji można uzyskać po numerem   Telefonu: 9435 819 80 (sekretariat szkoły)

 


1.Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu

 

2.Regulamin rekrutacji przedszkola 3.Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej 4.Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

5.Wniosek o przyjęcie do szkoły