GODZINY PRACY PEDAGOGA

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
         

PRZYDATNE WIADOMOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ

Program profilaktyczny- autorski

Przyhamuj, póki czas ku temu!”

( na rok kalendarzowy 2011r., cz.I )

 

   Niejednemu dziecku marzy się stanąć obok umundurowanego policjanta na służbie

i chociaż w minimalnym stopniu wcielić się w jego pracę. Dzięki zgodzie komendanta Komendy Powiatowej Policji - insp.Waldemara Trzcińskiego oraz komendanta Straży Granicznej ppłk Romana Biernackiego udało się zrealizować marzenia  uczniów.

W konkursie na projekt książeczki profilaktycznej, ogłoszonym przez opiekunów koła profilaktycznego „PROFI-LUZ” z Zespołu Szkół im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie –panią Annę Kaźmierczak oraz pana Karola Burzyńskiego,  główną nagrodą było właśnie uczestniczenie w tej akcji.

W dniu 21.05.2011r. (sob.), przy asyście policji, uczniowie zatrzymywali przejeżdżające środki transportu  oraz byli świadkami kontroli dokumentów przez policjantów. Na koniec każdy z kierowców dostał wspaniałą książeczkę stworzoną przez dzieci, w której znajdują się ich rysunki wraz z hasłami np. „Kierowco! Przyhamuj! Swoją trzeźwość zareklamuj!”, „Przepuść pieszego ! Nie pędź jak  Struś Pędziwiatr !Przy pasach stać może Twój wnuk, syn, brat....”, Nie wytrzeźwiałeś po imprezie ?Wysiadaj ! Bo na cmentarz dojedziesz !”,Jakieś nerwy masz w swej duszy ? Auto...NIE ! Pieszo ruszyć !” , „Nie ścigaj się chłopie, bo życie już nie będzie jak w kalejdoskopie...”          

    Program ten miał na celu zwrócenie uwagi na przyczyny tragedii na drodze. A jest ich bardzo wiele. Może to być alkohol, narkotyki, choroba, problemy rodzinne, agresja, szpan, brawura... Już parę lat temu, właśnie przy naszej szkole wydarzyła się tragedia. Zginęła młoda kobieta oraz kierowca. Szczęście w nieszczęściu, że nie była to przerwa, bo tam właśnie bawią się nasi uczniowie... Nasza uczennica w innym wypadku samochodowym, gdzie kierowca jechał pod wpływem alkoholu straciła życie...a miała niespełna 15lat...Inne dziecko poważnie potrącił samochód, kolejne wpadło pod ciągnik...

Dajmy znać kierowcom, że życie jest za krótkie, że warto się zastanowić przed jazdą

i przyhamować, póki czas ku temu... a szczególnie uważać w miejscach, gdzie znajdują się dzieci. („Kierowco ! Przyhamuj i spójrz dookoła ! Tu są dzieci, tu jest szkoła !”)

Dzieci nagrodzone w konkursie: Kl.II S.P. Nikola Bryks, Anna Burawska, Przemysław Góralczyk, Kl.IV S.P. Sandra Berka , Katarzyna Bożek, Michał Jarema ,Patryk Jarema., Sebastian Kiedrowski, Paulina Żak, Kl.V S.P. Urszula Gorzelańczyk, Klaudia Kazbieruk, Kl.I gimn. Patrycja Wilk

 

 

Program profilaktyczny-autorski:

Nie krzywdz samego siebie- odmawiaj!”

( na rok kalendarzowy 2011r., cz.II )

 

Dzięki Komisji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii udało się w pierwszej połowie roku szkolnego 2011/12 (październik, listopad, grudzień 2011r.)zrealizować drugi profilaktyczny program autorski pedagoga szkolnego- „NIE KRZYWDŹ SAMEGO SIEBIE-ODMAWIAJ!”.

Celem głównym programu było zmniejszenie ryzyka uzależnienia od narkotyków poprzez przekazanie uczniom wiarygodnych i dopasowanych do ich wieku informacji.

Było to przekazanie obiektywnej wiedzy na temat przyczyn sięgania po narkotyki, ryzyko

z tym związane oraz metody unikania sytuacji prowadzących do uzależnienia.

Uczeń miał zdobyć pełną umiejętność w podejmowaniu racjonalnych decyzji, czyli kierować  się własnym zdaniem w sytuacji presji grupowej(umiejętność odmowy).

Miał także kształtować obyczaje związanych z wzorem zdrowego życia, ze sposobami spędzania czasu wolnego oraz wzmacniać pozytywny obraz samego siebie.

Cel został osiągnięty, ponieważ uczeń wie o negatywnych wpływach środków uzależniających na życie towarzyskie i kontakty społeczne, wie, że mają szkodliwy wpływ na  relacje z rodzicami i innymi bliskimi osobami, że wpływają na doznawane  emocje – sprawiają, że zamiast poczuć się lepiej jest się smutnym, przygnębionym, przestraszonym lub  odczuwającym złość. Uczeń wie, że narkotyki uzależniają a ich zażywanie nie będzie już wyborem, lecz koniecznością, przy czym spowodują konflikt z prawem i poważne kłopoty. Rodzic natomiast potrafi zareagować w sytuacjach trudnych, potrafi rozpoznać zagrożenie odnośnie ich dzieci i wie, gdzie może skorzystać z pomocy.

Konkurs zakończył się wydaniem drugiej części książeczki profilaktycznej, która została wręczona przedstawicielom  Przychodni Terapii Uzależnień w Kołobrzegu, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innym przyjaznym instytucjom, jak na przykład GOPS w Dygowie.

Dzieci nagrodzone w konkursie: Gimnazjum- Patrycja Wilk, Szkoła Podstawowa: Nikola Bryks, Sebasian Kiedrowski, Urszula Gorzelańczyk. Sandra Berka, Jagoda Żarska, Adrian Wilk, Piotr Kędzior, Michał Jarema, Patryk Jarema, Kamila Jasińska i Weronika Banasiak.

Nagrody zakupione do tego programu sprawiły uczestnikom konkursu dużo radości. Otrzymały je w okresie przedświątecznym, a dla wielu z nich będzie to najlepszym prezentem pod choinkę. Sami także będą mogli wręczyć swoim najbliższym książeczkę profilaktyczną, której są autorami. Ma ona dużą wartość emocjonalną i jest niezastąpionym, oryginalnym prezentem dla rodziców, dziadków, cioć, wujków....

 

 

 

 

Program profilaktyczny- autorski

Sprzedawco! Dzieciakowi szkodzisz

i sam sobie krzywdę robisz!”

( na rok kalendarzowy 2012r.)

     Od 15 lutego rozpoczął się konkurs plastyczny, mający na celu stworzenie odpowiednich plakatów profilaktycznych, z których będą tworzone ulotki             i naklejki, które będą rozdawane sprzedawcom na terenie gminy Dygowo.

Stworzyliśmy książeczki profilaktyczne, które cieszyły się dużą popularnością nie tylko w naszych najbliższych sklepach, ale także na terenie powiatu kołobrzeskiego! J

Znaj przepisy:

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  ( z p.zm.):

Art.6

1.Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18.

1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania potwierdzającego wiek kupującego.

Art.13

  1. Kto:

      1)sprzedaje wyroby tytoniowe wbrew zakazom określonym w art.6 podlega karze grzywny.

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( z.p.zm. ):

Art. 15

1.Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18.

2.W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Art.43.

1.Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2.Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa w ust.1

2.W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust.1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie był własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

 

 

Program profilaktyczny- autorski

Lepiej pić soki,

Niż alkoholowe „wyskoki”!”

( na rok kalendarzowy 2013r. )

 

 

Celem konkursu było:

       Promowanie zdrowego stylu życia

       Promowanie pozytywnej profilaktyki uzależnień oraz innych zachowań ryzykownych

       Uświadomienie dzieciom i młodzieży sytuacji i zachowań zagrażających ich zdrowiu i życiu

       Wzbudzenie pozytywnych refleksji na temat takich wartości jak zdrowie, życie,przyjaźń

       Wzbudzenie pozytywnych refleksji w zakresie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wynikających stąd możliwości wolnego wyboru.

       Uświadomienie dzieciom i młodzieży destruktywnego wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka

       Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży

       Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży