DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
WE WRZOSOWIE

mgr Waldemar Pankiewicz

Sekretarz: mgr Agnieszka Gawryszczak

 

Szkoła Podstawowa

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

mgr .Małgorzata Cieślińska

mgr. Marta Liberadzka

mgr. Małgorzata Pluta

mgr .Magdalena Kulbicka

 

Grupa przedszkolna 3-4 latki

Grupa przedszkolna 3-4 latki

Grupa przedszkolna 5- latki

Grupa przedszkolna 6 -latki

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr. Elżbieta Klechowicz
mgr. Jolanta Pankiewicz
mgr .Halina Gławdzin
 

klasa I
klasa II
Klasa III
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

mgr. Beata Bendkowska
mgr Agata Graf
mgr Magdalena Zaleska
-Paszkowska
mgr Iwona Szczepankowska

mgr Wioletta Burtowy
mgr Małgorzata Siarnik
mgr Piotr Jakubowski
mgr Anna Najman
mgr W. Pankiewicz
mgr J. Pankiewicz
mgr Karol Burzyński
mgr Marta Minkiewicz
mgr Anna Kaźmierczak
mgr Ewa Lipska
mgr Małgorzata Dobrołowicz
mgr Małgorzata Siarnik
 

język polski
język niemiecki
język angielski
biologia, chemia,
przyroda
 wych. do życia w rodzinie
geografia, fizyka, przyroda
matematyka,
wychowanie fizyczne, informatyka
religia
historia, WOS
muzyka, plastyka, sztuka
świetlica szkolna
biblioteka
pedagog, logopeda
logopeda
język polski, historia, 
matematyka