KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Zajęcia dodatkowe ustalają nauczyciele z uczniami zainteresowanymi na bieżąco i według potrzeb.