Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Łukasiewicza
we Wrzosowie